Znaleźć odpowiedni dla ciebie pracę w Polsce


Adiunkt praca w Polska

1 do 40 z 95 adiunkt ofert pracy

Adiunkt Post-doc
Pracodawca: nieznany |

Miejsce pracy: Gliwice, śląskie, Polska

| Wynagrodzenie: 4150 per month | Opublikowany: 10 Gru 2017

Nazwa stanowiska: Adiunkt POST-DOC Nazwa zawodu: Inżynier inżynierii chemicznej Kod zawodu: 214501 Identyfikator...
Adiunkt W Katedrze Finansów I Rachunkowości
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 06 Sty 2018

ADIUNKTA POWINNI. posiadać stopień naukowy doktora naukekonomicznych w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości,. posiadać dorobek naukowy z zakresu rachunkowościpotwierdzony...
Adiunkt W Katedrze Kulturoznawstwa I Folklorystyki Instytutu Polonistyki I Kulturoznawstwa Uo
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 09 Sty 2018

ADIUNKT, KULTUROZNAWSTWO. DATA OGŁOSZENIA. 21.12.2015. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni... 365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego. Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze...
Adiunkt Na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 11 Sty 2018

Wymaganiastawiane wobec kandydata na stanowisko adiunkta. posiadanie stopnia doktora i dorobek naukowy w zakresie teorii ifilozofii prawa,. doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie...
Adiunkt W Katedrze Kulturoznawstwa I Folklorystyki Instytutu Polonistyki I Kulturoznawstwa Uo
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 08 Sty 2018

ADIUNKT,KULTUROZNAWSTWO. DATA OGŁOSZENIA. 20.04.2015. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni... 365 zpóźn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego. Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze...
Adiunkt W Katedrze Teatru, Filmu I Nowych Mediów Instytutu Polonistyki I Kulturoznawstwa Uo
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 09 Sty 2018

ADIUNKT,MEDIOZNAWSTWO KULTUROZNAWCZE. DATA OGŁOSZENIA. 20 kwietnia 2015 r. Kandydaci przystępujący... 365 zpóźn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego. Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze...
Adiunkt W Zakresie Chemii Polimerów Na Wydziale Chemii.
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 08 Sty 2018

O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni posiadać. stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii lub...
Adiunkt W Zakładzie Logistyki I Marketingu
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 06 Sty 2018

ADIUNKTA POWINNI. posiadać stopieńnaukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub nauki o zarządzaniu,. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na...
Konkurs Na Stanowisko Adiunkta Z Dziedziny Nauk Społecznych Lub Humanistycznych W Zakresie Psychologii
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 31 Gru 2017

NIE POINFORMOWANIEKANDYDATA O WYNIKACH KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM JEGO OFERTY. Dokumenty. zdopiskiem na zaklejonej kopercie. Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii...
Adiunkt W Dziedzinie Nauk Medycznych
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 02 Sty 2018

Adiunkt w dziedzinie nauk medycznych. 2018 01 02 15 26 26 Wydarzy się. STANOWISKO. adiunkt. DZIEDZINA... z dopiskiem. Konkurs na stanowisko adiunkta wspecjalności farmakologia. Bliższych informacji można...
Konkurs Na Stanowisko Adiunkta W Katedrze Języka Polskiego Instytut Polonistyki I Kulturoznawstwa Uo
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 03 Sty 2018

ADIUNKT, JĘZYKOZNAWSTWO. DATA OGŁOSZENIA. 7 kwietnia 2017 r. Kandydaciprzystępujący do konkursu... 365 z późn. zm.)oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego. Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze...
Konkurs Otwarty Na Stanowisko Adiunkta W Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 07 Sty 2018

Konkurs otwarty na stanowisko Adiunkta w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej. 2016 05 24 11 27... Dziekan Wydziału Przyrodniczo. Technicznego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Adiunkta w...
Konkurs Na Stanowisko Adiunkta W Instytucie Nauk Pedagogicznych
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 07 Sty 2018

Uczelnia nie zapewniamieszkania. Planowane zatrudnienie od 1października 2017 r. Dokumenty, z dopiskiem Konkurs na stanowisko adiunkta II wInstytucie Nauk Pedagogicznych należy złożyć do...
Adiunkt Na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 09 Sty 2018

Wymagania stawiane wobec kandydata na stanowisko adiunkta. posiadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa pracy lubzabezpieczenia społecznego,. doświadczenie w pracy dydaktycznej w...
Adiunkt W Katedrze Finansów I Rachunkowości W Wydziale Ekonomicznym
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 10 Sty 2018

ADIUNKTA POWINNI. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii lub finansów,. posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych...
Adiunkt W Zakładzie Studiów Strategicznych I Polityki Społeczno-ekonomicznej
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 10 Sty 2018

ADIUNKTA POWINNI. mieć ukończone studia ekonomiczne lub socjologiczne. posiadać doktorat z ekonomii z zakresu polityki społecznej. posiadać doświadczenie w pisaniu projektów i...
Adiunkt W Katedrze Finansów I Rachunkowości W Wydziale Ekonomicznym
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 09 Sty 2018

ADIUNKTA POWINNI. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii,. posiadać dorobek naukowy z zakresu audytu wewnętrznego. w jednostkach samorządu terytorialnego...
Konkurs Na Stanowisko Adiunkta W Katedrze Kulturoznawstwa I Folklorystyki Instytut Polonistyki I Kulturoznawstwa Uo
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 03 Sty 2018

ADIUNKT, KULTUROZNAWSTWO. DATA OGŁOSZENIA. 7 kwietnia 2017 r. Kandydaciprzystępujący do konkursu... 365 z późn. zm.)oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego. Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze...
Konkurs Na Stanowisko Adiunkta W Zakładzie Chemii Ogólnej Na Wydziale Chemii
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 04 Sty 2018

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Ogólnej na Wydziale Chemii. 2017 05 08 08 30 49... na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Ogólnej na Wydziale Chemii. Dokonkursu mogą przystąpić...
Konkurs Na Stanowisko Adiunkta W Zakładzie Prawa I Postępowania Cywilnego
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 07 Sty 2018

Wymaganiastawiane wobec kandydata na stanowisko adiunkta. posiadaniestopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego,. doświadczeniew pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym...
Konkurs Na Stanowisko Adiunkta W Instytucie Psychologii
Pracodawca: Uniwersytet Opolski |

Miejsce pracy: Opole, Opole Voivodeship, PL

| Wynagrodzenie: nieznane | Opublikowany: 07 Sty 2018

NIE POINFORMOWANIEKANDYDATA O WYNIKACH KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM JEGO OFERTY. Dokumenty. zdopiskiem na zaklejonej kopercie. Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii...